WordPress Eklentisiz Sayfalama

0

WordPress’te eklenti sayısı ne kadar az olursa siteniz yararı olacaktır. Eklentiler her zaman sitenize bir yüktür, yükü ne kadar az seviyede tutarsanız o kadar site az yorulur dinç kalır. WordPress’te mecbur kalınmadıkça gereksiz eklentiler kullanmaktan kaçınmakta fayda var. WordPress Sayfalama özelliğini eklentisiz bir şekilde kısa bir kod dizini ile yapabilirsiniz.

Tema Paneli → Görünüm → Düzenleyici → Function.php dosyasının açarak <?php  kodundan hemen sonra

function sayfalama($pages = '', $range = 3)
{
  $showitems = ($range * 2)+1;
  global $paged;
  if(empty($paged)) $paged = 1;
  if($pages == '')
  {
    global $wp_query;
    $pages = $wp_query->max_num_pages;
    if(!$pages)
    {
      $pages = 1;
    }
  }
  if(1 != $pages)
  {
    echo "<div class='wp-pagenavi'>";
    echo "<span>".$paged."/".$pages."</span>";
    if($paged > 2 && $paged > $range+1 && $showitems < $pages) echo "<a href='".get_pagenum_link(1)."'>İlk</a>";
    if($paged > 1 && $showitems < $pages) echo "<a href='".get_pagenum_link($paged - 1)."'>&laquo;</a>";
    for ($i=1; $i <= $pages; $i++)
    {
      if (1 != $pages &&( !($i >= $paged+$range+1 || $i <= $paged-$range-1) || $pages <= $showitems ))
      {
        echo ($paged == $i)? "<span class='current'>".$i."</span>":"<a href='".get_pagenum_link($i)."' class='inactive' >".$i."</a>";
      }
    }
    if ($paged < $pages && $showitems < $pages) echo "<a href='".get_pagenum_link($paged + 1)."'>&raquo;</a>";
    if ($paged < $pages-1 && $paged+$range-1 < $pages && $showitems < $pages) echo "<a href='".get_pagenum_link($pages)."'>Son</a>";
    echo "</div>";
  }
}

Style.css dosyasına stil kodlarını ekleyiniz.

.wp-pagenavi {clear: both;margin: 13px 0px;float: left;}
.wp-pagenavi a, .wp-pagenavi span {text-decoration: none;border: 1px solid #BFBFBF;padding: 6px 9px;margin-right: 2px;border-radius: 5px;font-size: 13px;}
.wp-pagenavi a:hover {background:#2c2c2c;color:#FFF;}
.wp-pagenavi span.current {color: #FFF;background: #E5961C;padding: 6.3px 9px;border: 1px solid #E5961C;}

Sitenizde kullanmak istediğiniz yere aşağıdaki kodu ekleyiniz. (category.php vs.)

<?php sayfalama(); ?> 
Paylaş
 3  Google +
Yorumlar